Úvodní stránka > Aktuality > Dělostřelci zasedli v Jincích a řešili jak dál

Dělostřelci zasedli v Jincích a řešili jak dál

Ve dnech 31. března  a 1. dubna  2011 se u 13. dělostřelecké brigády v Jincích uskutečnil Metodický den náčelníka dělostřelectva Armády České republiky.

Dvoudenní shromáždění řídil náčelník dělostřelectva plukovník Ivan Mráz. Ten v úvodní části jednání vyhodnotil plněné úkoly od posledního metodického dne z  října roku 2010. Následně účastníky shromáždění seznámil s koncepcí rozvoje dělostřelectva, s tvorbou podkladů do tzv. „Bílé knihy“, se situací kolem modernizačních projektů a s podněty k řešení současného stavu v oblasti zachování dělostřelectva.

„Naším úkolem je hledat společná řešení tak, aby dělostřelectvo bylo v nové organizační struktuře opodstatněným a fungujícím článkem české armády efektivně zabezpečující palebnou podporu mechanizovaných jednotek v soudobých podmínkách boje“, řekl na závěr svého vystoupení plukovník Mráz a následně předal slovo veliteli hostitelského útvaru plukovníkovi Janu Třináctému. Ten kolegy ve zbrani nejprve seznámil se situací u 13. dělostřelecké brigády po přemístění vojáků z Pardubic do posádky Jince a provedené reorganizaci celého svazku k 1. lednu 2011. Dále objasnil změny ve výstavbě základny pozemních sil v Jincích a problémy související s reálným technických stavem zbraňových a průzkumných systémů. 

„V současnosti je naším prioritním úkolem stabilizace  personálu, stmelení jednotek, upevnění vzájemných vztahů ve vojenských kolektivech a plnění výcvikových úkolů s důrazem na naši dělostřeleckou odbornost.  Dobře vím, že intenzita a náročnost plněných úkolů závěrem minulého roku neskončila. Podobně jako na většinu státních zaměstnanců i na nás dolehlo snížení mzdových prostředků, s novelizací zákona došlo u řady vojáků ke snížení hodností a k přechodu na nové funkce. Často musíme řešit i složité rodinné situace“, dokončil objasnění reálné situace u brigády  plukovník Třináctý.

Části jednání byl přítomen i prezident České a Slovenské obce dělostřelecké podplukovník v záloze Jaroslav Stojan a starosta městyse Jince Josef Hála. Ten ve svém vystoupení vyzdvihl historickou provázanost a spolupráci obce s armádou, o kterou mají Jince zájem i do budoucnosti.

Samozřejmě na programu byla celá řada dalších otázek týkajících se např. přípravy dělostřeleckých předsunutých pozorovatelů, zvyšování kvalifikace dělostřelců, stavu munice pro 152 mm samohybné kanónové houfnice nebo odborná přednáška na téma: Trendy rozvoje dělostřelecké techniky a munice u vyspělých zahraničních armád“.

„I když jsme všechny problémy nevyřešili, je potřeba o nich vědět a mluvit“, řekl na závěr shromáždění plukovník Mráz, který dodal: „V současné situaci si nemůžeme stavět vzdušné zámky. Naším hlavním úkolem musí být udržet schopnosti dělostřelectva v návaznosti na snížený zdrojový rámec resortu obrany, efektivně cvičit s maximálním využitím simulační techniky tak, abychom byli schopni zabezpečit palebnou podporu na požadované úrovni“.

Fotogalerie

Nahoru