Úvodní stránka > Aktuality > Dělostřelci zlepšili policistům fyzičku

Dělostřelci zlepšili policistům fyzičku

Padesát sedm nových příslušníků Správy Středočeského kraje Policie České republiky absolvovalo ve dnech 19.-20. srpna 2008 u 13. dělostřelecké brigády v Jincích dvoudenní nepřetržitý výcvik.

Velitel 13. dělostřelecké brigády plukovník Ján Kožiak tímto úkolem pověřil vrchního praporčíka brigády nadpraporčíka Roberta Plzáka, který má bohaté zkušenosti nejen z výcviku v rámci Armády České republiky, ale i z několika zahraničních operací a amerického Texasu, odkud se nedávno vrátil po absolvování prestižní akademie (USASMA) určené pro praporčický sbor.

Ten pro policejní nováčky připravil ve spolupráci se zastupujícím velitelem 132.smíšeného dělostřeleckého oddílu majorem Marcelem Křenkem a s vybranými příslušníky oddílu vyvážený a dynamický program. Dopolední část začala v technickém parku pořadovou přípravou, na kterou v odpoledních hodinách navázal trénink na překážkové dráze, střelecká a topografická příprava a zvládnutí spojení po radiové síti pomocí stanic RF 13. Po splnění první části programu v jineckých kasárnách výcvik pokračoval zrychleným šestikilometrovým přesunem do Vojenského výcvikového prostoru Brdy, kde na policejní kadety čekalo nejedno překvapení. Tím největším byla simulovaná dopravní nehoda se zraněním, kde jednotlivé skupinky policistů musely rychle a adekvátně reagovat na vzniklou situaci, poskytnout první pomoc a to vše pod dohledem zdravotnice podpraporčice Heleny Kubrychtové. I když její výtky byly leckdy nepříjemné, každý dobře věděl, že nejlépe se člověk učí na vlastních chybách. S nadcházející nocí a zhoršujícím se počasím na řadu velmi aktuálně přišla příprava improvizovaných polních přístřešků pro přenocování. I když většina cvičících se snažila pečlivě zbudovat úkryty před nepřízní počasí, bohužel ani ty nejlepší neodolaly prudkému a vytrvalému dešti, který začal krátce před půlnocí a s různou intenzitou trval celou noc. Třetí hodina ranní byla ve znamení budíčku, který snad nikoho nepřekvapil. Na kost mokří a prokřehlí policisté, z nichž téměř polovinu tvořily ženy, byli však připravení pokračovat dál ve výcviku. Rozhodnutí nadpraporčíka Plzáka po zvážení celé situace však znělo jasně „Zpět do kasáren“! „Vzhledem k tomu, že v ranních hodinách nás čekala horolezecká příprava na skalním masívu a výcvik na raftech, nemohl jsem riskovat u unavených, promočených a zmrzlých policistů případné zranění“, řekl nadpraporčík Plzák a dodal,  „Naším cílem nebylo nováčky zničit, ale něco nového je naučit, zvýšit jejich fyzickou připravenost, psychickou odolnost a prověřit schopnost rychle a správně reagovat na nečekané situace a to se podařilo“. Zástupce vedoucího Školního policejního střediska Správy Středočeského kraje PČR vrchní komisař major Pavel Glogar na závěr ocenil vysokou profesionalitu a nasazení vojáků z povolání, kteří výcvik vedli, a vyzdvihl úspěšnou spolupráci mezi oběma ozbrojenými složkami.

Fotogalerie

Nahoru