Úvodní stránka > Aktuality > Medaile za misi v Kosovu

Medaile za misi v Kosovu

V kasárnách 13. dělostřelecké brigády „Jaselské“ se v pátek 5. srpna 2011 konal slavnostní nástup u příležitosti ukončení činnosti 1. úkolového uskupení praporu operačních záloh a udělení medailí ministra obrany ČR  „Za službu v zahraničí“.

Poté, co velitel praporu operačních záloh podplukovník Jan Cífka podal hlášení prvnímu náměstkovi ministra obrany Jiřímu Šedivému a zástupci náčelníka Generálního štábu AČR – řediteli Společného operačního centra MO generálu Aleši Opatovi, přivítal zástupce české armády  i představitele místní samosprávy, mezi kterými nechyběl ani starosta Jinec Josef Hála.

Náměstek Jiří Šedivý připomněl v projevu skutečnost, že čeští vojáci působili v Kosovu od roku 1999, ale již dříve pod mandátem Organizace spojených národů sbírali své první zkušenosti s novodobými zahraničními misemi v misích UNPROFOR a později IFOR a SFOR. Misí KFOR na území Kosova prošlo více než osm tisíc vojáků Armády České republiky, kteří svou prací přispěli ke stabilizaci situace na Balkánu.

Na adresu vojáků, kteří tvořili organizační jádro praporu přímo v Kosovu na základně Šajkovac, a kterým velel major Jan Žárský, uvedl: „Vaším úkolem bylo podílet se jako součást operačních záloh velitele Velitelství spojeneckých společných sil v Neapoli na obnovení klidu a pořádku po vzniku případné krizové situace nebo takovému nebezpečí předcházet. Je mi ctí zdůraznit právě zde v Jincích, že jádro tohoto praporu tvořili zejména příslušníci 132. dělostřeleckého oddílu a 13. dělostřelecké brigády z Jinec“.

Mezi devadesátkou českých vojáků, kteří se nedávno vrátili ze své desetiměsíční mise v Kosovu a převzali za svou práci z rukou prvního náměstka ministra obrany Jiřího Šedivého medaile ministra obrany ČR „Za službu v zahraničí“, byli také nadrotmistryně Alena Tomášková a rotmistr Petr Hora.

Zatímco rotmistr Hora působil v Kosovu už podruhé a plnil zde najednou údajně několik funkcí, pro zdravotní sestru praporního obvaziště nadrotmistryni Tomáškovou byla nedávno skončená mise po více než třech letech služby v AČR první zahraniční zkušeností. Přiznala však, že práce v zahraničí má pro ní osobně důležitý význam a že se bude připravovat na další možné vyslání do operace mimo území našeho státu. Podtrhla, že na misi byla díky poznatkům z výcviku před cestou do Kosova dobře připravena a nic ji vlastně nepřekvapilo.

„Bylo zajímavé poznávat zdravotnickou péči, která je v Kosovu na poměrně nízké úrovni. Myslím, že jsme své úkoly splnili i tím, že jsme drželi nepřetržitou pohotovost a pomáhali jsme místnímu obyvatelstvu bez rozdílu,“ svěřila se nadrotmistryně.

V současné době působí v Kosovu úkolové uskupení Armády České republiky pod velením majora Josefa Nejedlého. Tato jednotka je poslední, která plní úkoly na základně v Šajkovaci. Jejím úkolem je zabezpečit zrušení základny a zajistit přepravu výzbroje, techniky a materiálu zpět do České republiky.

Fotogalerie

Nahoru