Úvodní stránka > Aktuality > Radiolokátory ARTHUR detekovaly výstřely z minometů

Radiolokátory ARTHUR detekovaly výstřely z minometů

Ve dnech 22.-25. září 2008 se ve Vojenských výcvikových prostorech Brdy a Hradiště uskutečnil soustředěný výcvik  radiolokační čety 13. dělostřelecké brigády. Jeho cílem bylo  prověřit jednotku podle metodiky pro kontrolu bojové připravenosti velitelství a jednotek Společných sil (Creval) a dále ze vševojskové přípravy při zvýšené fyzické i psychické zátěži. Řízením výcviku zastupující velitel brigády plukovník Miroslav Zelinka pověřil náčelníka zpravodajského oddělení majora Martina Hobla. Ten po základním poučení o bezpečnostních pravidlech výcvik zahájil ve VVP Brdy zaujetím prostoru soustředění nedaleko obce Křešín, zvládnutím imitovaných situací minového nebezpečí a norem v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN), včetně činnosti na varovné signály. Výcvik v Brdech pokračoval prověrkou poskytování první pomoci při simulované dopravní nehodě se zraněním,  chemickou a ženijní přípravou a taktickými drily. V noci a za  nepříznivých klimatických podmínek zvládli příslušníci čety stavbu  improvizovaných přístřešků pro přenocování  a po krátkém odpočinku se přesunuli k plnění dalších úkolů speciální tělesné přípravy pod Záskalskou přehradu. Druhá část výcviku ve dnech 24.-25. září byla zaměřena na plánovací a rozhodovací proces velitele čety, zpracování bojového rozkazu a přesun do VVP Hradiště. Tady na cvičící vojáky čekalo vyvrcholení odborné části výcviku. Po rekognoskaci zaujaly radiolokátory Athur bojovou sestavu a s využitím  minometných čet 4. brigády rychlého nasazení prováděly detekci výstřelů z 82mm a 120mm minometů. „Tento úkol byl pro obsluhy radiolokátorů nový a jsem rád, že podmínky cvičení zvládly“, zdůraznil při vyhodnocení výcviku zástupce náčelníka štábu 13. dělostřelecké brigády podplukovník Josef Medal, který dále pokračoval „ obsluhy prokázaly, že jsou připravené plnit úkoly v neznámém prostředí, za stížených klimatických podmínek a vyhledávat různé palebné prostředky. Vzhledem k tomu, že se připravují k možnému nasazení v zahraniční misi, jsou tyto zkušenosti velmi cenné a v bojových podmínkách mohou zachránit životy vojákům na nich závislých“, dodal podplukovník Medal.

Cvičící vojáky 24. září navštívil velitel pozemních sil plukovník Miroslav Žižka, který se podrobně seznámil s činností obsluh radiolokátorů Arthur a sledoval činnost operátorů při detekci minometných projektilů.

Fotogalerie

Nahoru