Úvodní stránka > Aktuality > Spolupráce mezi partnerskými útvary nabírá na obrátkách

Spolupráce mezi partnerskými útvary nabírá na obrátkách

Vzájemná součinnost mezi ředitelem Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj podplukovníkem Tkačíkem a velitelem 13. dělostřeleckého pluku v Jincích plukovníkem Třináctým získává konkrétní podobu.

Mezi hlavní oblasti partnerství patří především připravované společné vojenské cvičení JOINT FIRE 2016, které bude probíhat v říjnu ve vojenském prostoru Hradiště. Cvičení se spolu s vojáky 13. dělostřeleckého pluku zúčastní také vojáci pěší roty aktivní zálohy Středočeského kraje. Cílem společného výcviku bude prohloubení znalostí a dovedností příslušníků roty AZ a to zejména v oblasti taktických a operačních dovedností, včetně simulace střežení objektů důležitých pro obranu státu. Takto získané zkušenosti budou jistě přínosem pro všechny cvičící vojáky. Ujasněna byla též oboustranná spolupráce a provázanost výcviku tak, aby společné cvičení bylo efektivní a vojáci měli možnost se seznámit s novodobostí výcviku.

Dalším důležitým tématem vzájemné spolupráce bylo upřesnění problematiky při implementaci branné legislativy platné od července 2016 a zejména pomoc při vytvoření nově vznikající záložní výcvikové baterie u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, která bude tvořena vojáky AZ. Krajské vojenské velitelství Praha se zabývá problematikou aktivní zálohy již od roku 2004 a může se tudíž podělit o zkušenosti získané dlouholetou praxí.

 Na společném jednání došlo také k dohodě o součinnosti při zabezpečení akcí pro veřejnost, kde se budeme společně prezentovat. Těmito akcemi se snažíme veřejnosti přiblížit a prohloubit jejich zájem o vstup do AZ. Veškeré informace pro případné uchazeče poskytují spádová krajská vojenská velitelství.

Autor: www.army.cz

Nahoru