Úvodní stránka > Aktuality > Záložní prapor pro Kosovo nezahálí ani doma

Záložní prapor pro Kosovo nezahálí ani doma

Ve dnech 14.- 16. a 21.- 24. února 2011 se ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy uskutečnil udržovací výcvik 2. a 3. lehké manévrovací roty 1. úkolového uskupení praporu operačních záloh CZE ORF-KFOR.

Výcvik probíhal za řízení velitele praporu podplukovníka Jana Cífky a jeho cílem bylo upevnit a prohloubit návyky a dovedností z taktiky zvládání davu a obnovení veřejného pořádku, tzv. CRC výcvik. 

„Vzhledem k tomu, že vojáci velmi rychle zvládli jednotlivé techniky a dovednosti, mohli jsme se zaměřit na nejdůležitější činnosti, které jsou základem úspěchu při reálném nasazení v akci. A to na základní práci v týmu, rozhodovací proces velitelů družstev a čet, správné vyhodnocování situací a přesné vykonávání jednotlivých povelů“, řekl v závěru výcviku instruktor vojenské policie praporčík Vladimír Kopřiva, který celou přípravu vedl společně se svým kolegou z Policie ČR nadpraporčíkem Robertem Konečným.

„Úkoly cvičení byly splněny“, konstatoval při vyhodnocení podplukovník Jan Cífka, který dále dodal: …“Znovu jste mě přesvědčili, že stanovené úkoly dokážete plnit jako jeden tým a jsem rád, že se na vás mohu spolehnout“. 

Uvedené roty společně s 1. těžkou manévrovací rotou (tímto výcvikem projde 9.-12.3.2011) jsou součástí tzv. hlavních sil praporu operačních záloh CZE ORF KFOR. V případě zhoršení bezpečnostní situace v Kosovu je jejich hlavním úkolem, přesunout se do 14 dnů na základnu Šajkovac a tam plnit úkoly směřující k obnovení klidného a bezpečného prostředí v prostoru odpovědnosti. 

Od 1. října 2010 působí na základně Šajkovac organizační jádro praporu, jehož úkolem je zabezpečit chod základny a v případě aktivace celého praporu vytvořit podmínky pro jeho příjetí, rozvinutí a nasazení. 

Jádro praporu tvoří příslušníci 13. dělostřelecké brigády „Jaselské“ společně se svými kolegy od dalších 40 útvarů Armády České republiky.

 Popis foto:

  1. Obsazení a zajištění budovy
  2. Velitel praporu pplk. Jan Cífka společně s instruktory vojenské policie a stálé pořádkové jednotky PČR
  3. Družstvo v obranné pozici s podporou psovoda (kruhová obrana)
  4. Zajištění demonstrantů v budově a jejich bezpečnostní prohlídka
  5. Příprava na rozvinutí za podpory vozidla
  6. Vyvedení demonstranta z budovy 
  7. Zákrok proti pasivnímu davu
  8. Eliminace demonstrantů v budově

Fotogalerie

Nahoru