Úvodní stránka > Aktuality > Zrušení vojenského újezdu Brdy

Zrušení vojenského újezdu Brdy

Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů).

Na základě rozkazu velitele VÚ 7935 Jince - Vojenský újezd Brdy (čj. 186/1/2015-7935) ze dne 30. září 2015 bylo dnem 1. ledna 2016 zřízeno posádkové cvičiště 13. dělostřeleckého pluku s historickým názvem „VÝCVIKOVÝ TÁBOR JINCE“ (více v sekci Posádkové cvičiště Jince).

Nahoru