Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

Projekt Benefity pro válečné veterány se úspěšně rozvíjí

Publikováno: 16.2.2016 Autor: Štefan Roško

Projekt Benefity pro válečné veterány, který loni v listopadu u příležitosti Dne válečných veteránů představil ministr obrany Martin Stropnický, se dále úspěšně rozvíjí. Nabízená zvýhodnění se týkají stále širšího spektra služeb.

Výcvik aktivních záloh u 13.dp

Publikováno: 12.2.2016 Autor: Štefan Roško

Dnem 3. července 2016 bude zahájen výcvik aktivních záloh také u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích a bude vytvořena záložní výcviková baterie, z větší části na základě palebné baterie 152mm samohybných kanónových houfnic „DANA“, tvořena četou řízení palby a dvěma palebnými četami 152mm ShKH.

Příprava 13. dělostřeleckého pluku při CSTT Vyškov

Publikováno: 9.2.2016 Autor: Anonym

Ve dnech 11. – 15. 1. 2016 se konala pod vedením zástupce velitele 132. dělostřeleckého oddílu Jince mjr. Ing. Jiřího Paličky a jeho týmu technická příprava nácviku střelby a řízení palby příslušníků 13. dělostřeleckého pluku (13.dp).

Ministr obrany: Dělostřelecká posádka v Jincích je perspektivní

Publikováno: 1.2.2016 Autor: Štefan Roško

Ministr obrany Martin Stropnický dnes v doprovodu 1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučíka Jiřího Balouna zavítal do Jinců, kde sídlí 13. dělostřelecký pluk.

Zrušení vojenského újezdu Brdy

Publikováno: 5.1.2016 Autor: Štefan Roško

Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů).Na základě rozkazu velitele VÚ 7935 Jince - Vojenský újezd Brdy (čj. 186/1/2015-7935) ze dne 30. září 2015 bylo dnem 1. ledna 2016 zřízeno posádkové cvičiště 13. dělostřeleckého pluku s historickým názvem „VÝCVIKOVÝ TÁBOR JINCE“ (více v sekci Posádkové cvičiště Jince).

Stránky

Nahoru