Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

Spolupráce mezi partnerskými útvary nabírá na obrátkách

Publikováno: 22.3.2016 Autor: Štefan Roško

Vzájemná součinnost mezi ředitelem Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj podplukovníkem Tkačíkem a velitelem 13. dělostřeleckého pluku v Jincích plukovníkem Třináctým získává konkrétní podobu.

Komplexní výcvik v zimním přežití

Publikováno: 20.2.2016 Autor: Štefan Roško

V druhém únorovém týdnu proběhl u 132. dělostřeleckého oddílu, „Jaselského“ dělostřeleckého pluku z Jinců komplexní výcvik v zimním přežití, který měl stmelit a prověřit příslušníky průzkumných družstev a nováčky, kteří v nedávné době nastoupili k dělostřelectvu.

Projekt Benefity pro válečné veterány se úspěšně rozvíjí

Publikováno: 16.2.2016 Autor: Štefan Roško

Projekt Benefity pro válečné veterány, který loni v listopadu u příležitosti Dne válečných veteránů představil ministr obrany Martin Stropnický, se dále úspěšně rozvíjí. Nabízená zvýhodnění se týkají stále širšího spektra služeb.

Výcvik aktivních záloh u 13.dp

Publikováno: 12.2.2016 Autor: Štefan Roško

Dnem 3. července 2016 bude zahájen výcvik aktivních záloh také u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích a bude vytvořena záložní výcviková baterie, z větší části na základě palebné baterie 152mm samohybných kanónových houfnic „DANA“, tvořena četou řízení palby a dvěma palebnými četami 152mm ShKH.

Příprava 13. dělostřeleckého pluku při CSTT Vyškov

Publikováno: 9.2.2016 Autor: Anonym

Ve dnech 11. – 15. 1. 2016 se konala pod vedením zástupce velitele 132. dělostřeleckého oddílu Jince mjr. Ing. Jiřího Paličky a jeho týmu technická příprava nácviku střelby a řízení palby příslušníků 13. dělostřeleckého pluku (13.dp).

Stránky

Nahoru